מחירון צילום
ירושלים, מבשרת ציון

צילום קבוצה בתל-חי